Sürdürülebilirlik

Kurumsal Sürdürülebilirlik, bizim için sadece bir iş stratejisi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Doğal güzelliklerle çevrili Antalya'da, sürdürülebilir bir geleceği inşa etme sorumluluğunu taşıyoruz. Çevremize saygı gösteriyor, topluma katkı sağlıyor ve yeşil inovasyonla gelecek nesiller için daha iyi bir dünya yaratmaya taahhüt ediyoruz. Bu taahhüdümüzü yerine getirirken siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz.

 • OTELİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU
  • Doğaya, Topluma ve Geleceğe Sorumluluk Taşıyoruz.

   Regnum Hotels olarak, sürdürülebilir turizm stratejilerimizi faaliyet gösterdiğimiz alanlarda pozitif ve sürdürülebilir bir etki yaratma üzerine kurduk. 2030 yılına kadar önemli ölçüde sosyal etkilerimizi artırmayı ve çevresel etkilerimizi azaltmayı taahhüt ediyoruz ve bunun için somut adımlar atıyoruz.

   Otelimizin sürdürülebilirlik vizyonu, sadece çevremizi ve topluluğumuzu korumakla kalmaz, aynı zamanda misafirlerimize unutulmaz bir deneyim sunarken sürdürülebilirlikle ilgili değerleri ve sorumlulukları da paylaşmayı amaçlar.

   SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

   Sürdürülebilirlik, bugünkü ihtiyaçları karşılarken, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini tehlikeye atmamak anlamına gelir. Regnum Hotels olarak, bu anlayışı benimseyerek doğanın ve çevrenin korunmasını, yerel topluluğun desteklenmesini ve misafirlerimize etik ve sorumlu bir konaklama deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.

 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİKAYEMİZ
  • Çevremize Saygı ve Koruma

   Doğal güzelliklerle çevrili bir konumda yer alıyoruz. Bu nedenle doğaya saygı göstermek en öncelikli görevlerimizden biri. Su ve enerji tüketimimizi optimize ederek, atık yönetimini en üst seviyeye çıkararak, çevre dostu uygulamaları ve malzemeleri seçerek çevremizi korumaya odaklanıyoruz. Ayrıca, otelimize ait doğal yaşam alanlarını koruyor ve yerel ekosisteme destek sağlıyoruz.

   Toplumsal Sorumluluk

   Toplumumuza olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle sosyal sorumluluk projeleri ve yerel iş birlikleri ile topluma katkı sağlıyoruz. Eğitim, sağlık ve çevre projelerine destek vererek toplumun daha iyi bir yer haline gelmesine katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda yerel ekonomiyi desteklemek ve istihdam fırsatları yaratmak için çaba gösteriyoruz.

   Yeşil İnovasyon ve Teknoloji

   Sürdürülebilirlik vizyonumuzu desteklemek için yeşil inovasyona ve çevre dostu teknolojilere yatırım yapıyoruz. Karbon ayak izimizi azaltma, enerji verimliliğini artırma ve atık azaltma stratejileri geliştirme konusunda sürekli olarak çalışıyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızı sürdürülebilirlik konusunda eğiterek bu bilinci yaymayı amaçlıyoruz.

   Otelimizde enerji verimliliği konusunda önemli adımlar atmaktayız. Trijenerasyon sitemi ile yıllık elektriğimizin %55’ini üretiyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyoruz ve otelimizde güneş enerjisi kullanımını artırıyoruz.

   Yeşil İnşaat

   Regnum Carya'da, “doğa dostu” yalnızca bir slogan değildir. Bir hedef tanımıdır. Yenilikçi doğa dostu programlarımız ve girişimlerimiz, çevremizi korumak ve Belek-Antalya Türkiye’nin vazgeçilmez doğal kaynakları üzerindeki etkimizi en aza indirgemek için tasarlanmıştır. Avrupa’nın ilk LEED Altın Sertifikalı golf oteli olarak, gündelik işletme kültürümüz, sorumlu ve sürdürülebilir felsefelerden etkilenmektedir. Ayrıca, Regnum Carya, doğa dostu binalara ve ABD Doğa Dostu Bina Birliği tarafından verilen TURCEKO’ya ilerici bir bakış açısıyla yaklaşarak tasarlanmıştır.

   Sürdürülebilir Ortam

   LEED sertifikalı programlarına ek olarak, Regnum Carya pek çok sayıda yüksek öncelikli sürdürülebilirlik projesi de yürütmektedir. Bunlar:

   • Atık yönetimi
   • Enerji yönetimi
   • Su yönetimi
   • Hava kalitesi koruma yönetimi
   • Gürültü kontrolü yönetimi
   • Bitkisel yağ atıklarının kontrolü ve yönetimi
   • Kimyasal yönetimi
   • Bahçe yönetimi
   • Doğal hayat dengesi

   Biyoçeşitliliği Koruma

   Biyoçeşitliliği koruma, doğal yaşamın ve yerel ekosistemlerin korunmasına odaklanır. Otelimiz, bu amacı desteklemek için aşağıdaki stratejileri kullanır:

   • Koruma Alanları: Otelimizin çevresindeki doğal alanları koruma altına alırız ve bu alanlara zarar vermemeye özen gösteririz.
   • Bitki Koruma: Yerel bitki türlerini koruruz ve zararlı türlerin yayılmasını önlemek için önlemler alırız.
   • Habitat Restorasyonu: Erozyon kontrolü ve habitat restorasyonu gibi projelerle yerel ekosistemleri iyileştiririz.
   • Eğitim ve Farkındalık: Hem çalışanlarımıza hem de misafirlerimize çevre ve biyoçeşitlilik konularında eğitim veririz.

   Biyoçeşitlilik koruma, çevremizin zenginliğini ve doğal güzelliklerini korumamıza yardımcı olur. Aynı zamanda, misafirlerimize eşsiz doğal deneyimler sunar ve yerel topluluğun ekonomik refahını destekler.

   Her biri, otelimizin sürdürülebilirlik politikasının ayrılmaz bir parçasını oluşturan bu stratejiler, doğal kaynakları korumaya ve gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yönelik taahhüdümüzün bir göstergesidir.

   Misafirlerimize Taahhüdümüz

   Misafirlerimize sürdürülebilir bir tatil deneyimi sunmayı taahhüt ediyoruz. Yeşil konaklama seçenekleri sunarak ve sürdürülebilirlik bilinci ile seyahat etmeye teşvik ederek misafirlerimize katkı sağlıyoruz. Misafirlerimizin memnuniyeti ve sürdürülebilir bir geleceği bir araya getiriyoruz.

 • ÖDÜL VE SERTİFİKALARIMIZ
  • LEED

   LEED sertifikası, enerjide ve çevresel tasarımda liderlik anlamına gelen çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir. Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen ve tüm dünyada kabul gören bir sertifikadır. Binaların tasarım sürecinden başlayarak tamamlanmasına kadar devam eden süreçte, birden çok disiplini ilgilendiren konuları kapsamaktadır.

   Leed sertifikalı çevre dostu binalarda sadece enerji ve su tasarrufu sağlanmaz aynı zamanda insan sağlığına ve konforuna da büyük önem verilmektedir. Regnum Carya Hotel olarak binalarımız tasarlanırken iç mekân hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar da planlanmış, ayrıca inşaatında kullanılan geri dönüşümlü malzeme ve yöntemler ile daha temiz bir ortam sağlanmıştır.

   Binalarımız, enerji, malzeme, su tüketimi ve atıklar azaltılarak CO2 emisyonunu düşürecek şekilde tasarlanmıştır.

   Doğa dostu binalar, tasarım, inşa ve işletimleri sırasında çevreye ve insan sağlığına zarar vermez. Regnum Carya bu amaçlara yönelik pek çok doğa dostu stratejiyi hayata geçirmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

   • Sürdürülebilir Yerleşimler-SY
   • Su Verimi-SV
   • Enerji ve Atmosfer-EA
   • Malzemeler ve Kaynaklar-MK
   • İç Ortam Kalitesi-IOK
   • Tasarımda Yenilikçilik-T

   Regnum Carya LEED Gold görüntülemek için tıklayınız.

  • SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SERTİFİKASI

   Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde yürütülen ve turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesine yönelik uluslararası normlarda belirleyici bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından kriterleri oluşturulmuş Süründürülebilir Turizm Sertifikası için Regnum Carya gerekli tüm kriterleri sağlayarak belgeyi almaya hak kazanmıştır.

   Sürdürülebilir Turizm Sertifikası görüntülemek için tıklayınız.

  • SAFEHOTELS

   Merkezi İsveç’te bulunan ve dünya genelinde 60 ülkede denetim yapan global otel güvenliği ve belgelendirme şirketi SafeHotels, dünyanın önde gelen otellerinin güvenlik, sağlık ve hijyen standartlarına uygunluğunu bağımsız uzman denetçileri ile doğrulayan ve belgeleyen uluslararası bir sertifikasyon programıdır.

   Güvenlik kalitesinin en yüksek derecesi olan Executive sertifikası; kişisel güvenlik, bina güvenliği, yangın güvenliği, veri güvenliği, sağlık gibi alanlarda tam yeterlilik şartlarını kapsıyor. İlk olarak 2019 yılında Executive sertifikasını almaya hak kazanan ilk resort otel olan Regnum Carya, Türkiye’nin en güvenli resort oteli unvanını her yıl korumaya devam ediyor. 

   Safe Hotels Executive görüntülemek için tıklayınız.

  • YEŞİL YILDIZ

   Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Yıldız (Çevre Dostu Kuruluş) ödülünü Regnum Carya 2015 yılında almaya hak kazanmıştır.

   Yeşil Yıldız Ödülü görüntülemek için tıklayınız.

  • MAVİ BAYRAK

   Regnum Carya, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen uluslararası “Mavi Bayrak” plaj ödülüne sahiptir.

   Mavi Bayrak 2023 görüntülemek için tıklayınız.

  • KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARI

   • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi görüntülemek için tıklayınız.

   • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi görüntülemek için tıklayınız

   • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi görüntülemek için tıklayınız.

   • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi görüntülemek için tıklayınız.

   • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi görüntülemek için tıklayınız

   • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi görüntülemek için tıklayınız

    

  • MİSAFİR SAĞLIK VE GÜVENLİK DENETİMİ SERTİFİKALARI
  • SIFIR ATIK SERTİFİKASI
 • MİSAFİRLERİMİZE DUYURULAR
  • Regnum Hotels olarak, misafirlerimize sürdürülebilirlik konularında bilgi vermek ve onları sürdürülebilirlik çabalarına katılmaya teşvik etmek için bir dizi duyuru ve iletişim stratejisi uygular.

   • Oda İçi Bilgilendirme: Odalarda sürdürülebilirlik hakkında bilgileri Room Directory içerisinde bulabilirsiniz.
   • Sosyal medya hesaplarımız ve Web sitesi: Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı hesaplarımızdan ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

   Devam Eden Projelerimiz

   • ReGreen Sosyal Sorumluluk ve Çevre Hareketi

   Regnum Hotels gönüllülerinin kurduğu “ReGreen”, «Move-on Regnum / Gelecek için bugünden harekete geç!» sloganıyla 2018 yılından bu yana çok sayıda çevre ve sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek daha güzel bir dünya için özveriyle çalışıyor ve projelerini her yıl bir adım öteye taşımaya devam ediyor.

   ReGreen, sayıları artan yeni gönüllülerle farkındalık sağlayan birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiştir. Yeni projeler için çalışmalar yürütmektedir.

   İnstagram @REGREENREGNUM hesabından çalışmalarını takip edebilirsiniz.

   • Çevresel Etki Değerlendirme Projesi (Karbon ve Su Ayak İzi Ölçümü)

   Küresel Isınma konusunda farkındalığın artması ve güncel çevresel çalışmaların hız kazanması ile kurumların sera gazı emisyonlarını hesaplama ve raporlama ihtiyacı doğmuştur. Regnum Hotels olarak karbon emisyonu limitleri ve zorunlu azaltma hedefleri oluşturabilmek için Karbon ve Su Ayak İzimizi ölçerek doğrulatma projesi yürütüyoruz.

   Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü & Noventech Çevre Teknolojileri Ar-Ge ve Danışmanlık ile birlikte Çevresel performans indikatörlerinin hesaplanması için çalışmalar yürütüyoruz.

   Regnum Carya Sera Gazı (Karbon Ayak İzi) emisyonlarının hesaplayarak TS EN ISO 14064’e göre raporluyor ve doğrulatıyoruz. İşletme içi sera gazı azaltıcı faaliyetlere yönelik projeler üreterek karbon salınımını azaltmayı hedefliyoruz.

   Yeşil, mavi ve gri su ayak izlerinin hesaplanarak TS EN ISO 14064’e göre raporluyor ve doğruluyoruz. İşletme içi su ayak izi azaltıcı faaliyetlere yönelik projeler üretiyor, yeni teknolojileri takip ediyor ve performansımızı ölçüyoruz.

   • Fazla Gıda Projesi

   Fazla ile birlikte yürüttüğümüz “Atık Yönetiminin Geleceği Projesi” ile Gıda Atığı Haritalandırması çalışması yürütüyoruz. Proje içerisinde;

   1. Aşama & Öğün & Kategori Bazlı Gıda Atık Ölçümü
   2. Kurum Çalışanları ile Mülakatlar
   3. Müşteriler ile Anketler
   4. Üretim & Servis & Atık Toplama & Değerlendirme Süreçlerine Yönelik Gözlemler yapıyoruz

   Mevcut durum analizini akıllı tartı sistemleri ile gerçekleştirip, çeşitli nedenlerle elde kalan ve değerlendirilemeyen gıda ürünlerinin gıda hiyerarşisi baz alınarak değerlendirilmesi için teknolojik çözüm önerileri hazırlıyoruz.

   • Tarihe Saygı – Aspendos

   Aspendos kazı çalışmalarında görev alan öğretim görevlisi ve öğrencilere ayni ve malzeme destek yardımı yapıyoruz.

   • Caretta Caretta Projesi

   Nesli tükenmekten olan caretta carettaların korunmasına yönelik projeye her yıl ayni yardım desteği sağlıyoruz.

 • SIKÇA SORULAN SORULAR
  • OTELİNİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇABALARI NELERİ İÇERİYOR?

   Otelimiz, enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu ve biyoçeşitlilik koruma gibi çeşitli sürdürülebilirlik çabalarıyla ilgilenir. Ayrıca, yerel topluluklara ve doğal yaşama katkıda bulunmaya, yeşil inovasyon ve teknoloji yatırımları yapmaya odaklanırız.

   • Trijenerasyon sistemimizle tesiste kullandığımız elektriğin %55’ini kendimiz üretiyoruz.
   • Doğaya olan etkilerimizi azaltabilmek için sürekli yeni yatırımlar yapıyoruz. 2022 yılında tesis içerisinde kullanılan yakıtlı cihazlar ve araçların %90’ına yakınını elektriklileri ile değiştirdik.
   • Otel bahçe sulama sisteminde %100 tam otomasyonlu sistem kullanıyoruz.
   • Çim robotları kullanarak gübre kullanımını azaltıyoruz.
   • Çevreci tedarikçileri ve çevreye zararı düşük olan ürünleri satın alımlarda tercih ediyoruz.

  • ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ NELER YAPIYORSUNUZ?

   Enerji verimliliğini artırmak için otelimizde LED aydınlatma, ısı ve soğutma sistemlerinin optimize edilmesi, enerji tasarruflu cihazlar ve güneş enerjisi kullanımı gibi önlemler alıyoruz.

  • ATIK YÖNETİMİ NASIL İŞLİYOR?

   Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) uyum sürecinde tüm işletmelerimizde atık azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, kimyasalların geri kazanımı ve enerji verimliliği ile enejinin geri kazanılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda tesisimiz “Sıfır Atık Belgesi”ne sahiptir.

   Atık yönetimi programımız, geri dönüşüm ve atık azaltma önlemleri içerir. Atıkları ayrıştırma ve geri dönüşüme yönlendirme konusunda titiziz.

   Tesisimizde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızın %100’e yakını plastik, cam, kağıt-karton, metal, akü, yağ, vb. olarak lisanslı tesisler tarafından geri dönüştürülmektedir.

  • SU TASARRUFU STRATEJİLERİ NELERDİR?

   Su tasarrufu için otelimizde düşük debili armatürler, yağmursuyu toplama sistemleri ve bahçe sulama yöntemleri gibi stratejiler kullanırız.

   Sürdürülebilir bir çevre için hem Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde tabi olduğumuz deşarj limitlerine hem de uluslararası mevzuat ve standartlara uygun kalitedeki su alıcı ortama deşarj edilmektedir. Deşarj ettiğimiz çıkış suyu kalitesi, ASAT tarafından numune alınarak yapılan analizler ile takip edilmektedir. Bu kapsamda işletmemiz Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı sahibidir.

  • OTEL MİSAFİRLERİ NASIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇABALARINA KATILABİLİR?

   Misafirlerimiz, çevre dostu uygulamaları desteklemek, havlu ve çarşaf değişikliklerini sınırlama, su ve enerji tasarrufu yapma, atık ayrıştırma gibi basit adımlarla sürdürülebilirlik çabalarına katılabilirler.

  • KOZALAK UYGULAMASI NEDİR?

   Su ve kimyasal tüketimini azaltabilmek için misafirlerimize odalarındaki tekstillerin gün aşırı değişimine olanak sağlayan kozalak sistemi uyguluyoruz.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ

Rezervasyon

Daha iyi fiyatlar için rezervasyonunuzu buradan yapın.

REZERVASYON